VYHLEDEJTE A HODNOŤTE

Pravidla komentářů

Komentáře nezávislých hodnotitelů považujeme za svobodný projev jejich osobních názorů, kterými chtějí vyjádřit mínění, okamžité dojmy, glosy, pochvaly či kritiky reflektující konkrétní zkušenosti z návštěvy podniků.
 

PRAVIDLA & POUČENÍ

  1. Komentáře může psát pouze registrovaný a ověřený hodnotitel, který se celorepublikové ankety účastní nejméně 1 rok.
  2. Komentáře jsou osobním názorem.
  3. Komentáře nemusí vyjadřovat mínění vydavatele.
  4. Komentáře mají pomoci podnikům získat zpětnou vazbu na poskytované služby.
  5. Komentáře pomáhají dalším návštěvníkům získat více informací o zalistovaných podnicích.
  6. Komentáře musí respektovat pravidla slušnosti, důstojnosti a zdržet se vulgárních výrazů.
  7. Komentáře výrazně negativní bude prověřovat tým vydavatele a bude k nim zaujímat vlastní postoj. 


 
Muži se v lásce často chovají jako v restauraci. Objednají si jídlo podle jídelního lístku a potom šilhají na sousedův stůl.
Anonym
Top
English